Eduard Chmelár – Rekonštrukcia slovenských dejín – Druhé rozšírené vydanie

Odporúčaná cena: 14.90 

Vedeli ste, že Slovensko bolo chápané ako osobitné územie už v stredoveku, že Matej Korvín si písal s našou dedičnou šľachtou v slovenskom nárečí, že Osmanská ríša používala na svojich mapách označenie Slovenská krajina a že existenciu Slovenska vnímal aj jeden z najväčších fyzikov všetkých čias Isaac Newton?

Na sklade

Minimálna cena: 14.90 

Vedeli ste, že Slovensko bolo chápané ako osobitné územie už v stredoveku, že Matej Korvín si písal s našou dedičnou šľachtou v slovenskom nárečí, že Osmanská ríša používala na svojich mapách označenie Slovenská krajina a že existenciu Slovenska vnímal aj jeden z najväčších fyzikov všetkých čias Isaac Newton? Kniha, ktorú držíte v rukách, je fascinujúcou rekonštrukciou podielu slovenského etnika na dejinách štátu na území Slovenska od najstarších čias až po vznik národného hnutia. Presvedčivo dokazuje, že Slovensko nie je umelý útvar vymyslený v 20. storočí, ale geograficky, historicky, politicky i kultúrne špecifické územie, ktorého identita sa formovala od najstarších čias. Je zároveň cenným príspevkom k pochopeniu filozofie slovenských dejín a zmyslu slovenskej štátnosti.


Doc.Mgr. Eduard Chmelár,PhD.(1971) - historik, politický analytik, publicista, scenárista a mierový aktivista. Autor kníh Uhorská tlačová politika (1998), Rozprava o zjednotení ľudstva (2001) a Svet nie je na predaj (2003). Bývalý rektor Akadémie medií a kandidát na prezidenta Slovenskej republiky.

 ,, Autor potvrdzuje, že patrí k tomu najlepšiemu a pružnejšiemu v rámci slovenskej profesionálnej historickej komunity.“
Prof.h.c.,doc. Mgr.Peter Juza , Csc., PhD.:

 „Nejde iba o suchý výpočet historických osobností, dát, dejov, ale o hlbšie historicko-filozofické zamyslenie sa nad tým, ako identita Slovákov vznikala, ako sa menila a kam asi smeruje.“
Homza, Dr.

„Podnetné Prof.Martin sú kapitoly o dejinách uhorského štátu. Nazdávam sa, že by pre študentov mohli byť lepšou pomôckou než niektoré učebnice dejepisu.“
Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc.

ISBN 978-80-8202-194-6
EAN 9788082021946

Rozmer 154×215 mm, počet strán 334, pevná väzba
Rok vydania 2022